ES EN FR DE NL RU

COACHING FOR STUDENTS

CAT   |   CAST

 

Treballo a partir de quatre compromisos bilaterals: Presència, Puntualitat, Preparació i Participació.

1.MÈTODE DE
    TREBALL

    Amb un qüestionari específic "Anàlisi de les necessitats" es detecten les mancances i s'obté molta informació sobre l'actitud de l'alumne davant les assignatures.
     

2.PROGRAMA
    ESPECÍFIC

  Es construeix a partir de les conclusions de l'anàlisi de necessitats i/o les peticions de l'estudiant.
     

3.TRES ÀREES
    DE TREBALL

 

TÈCNIQUES D'ESTUDI
EXPRESSIÓ ESCRITA
ORTOGRAFIA. DISSOCIAR CASTELLÀ I CATALÀ

     

4.METODOLOGIA

  Es parteix dels coneixements de l'estudiant per avançar fins als objectius del curs. Fomento la REFLEXIÓ i l'AUTOCORRECCIÓ.
     

5.MATERIAL

  Creat específicament per solucionar problemes concrets. Sovint impliquen deducció de la norma.
     

6.INFORMES

  Els pares tenen sempre una còpia per correu electrònic de la documentació del curs, dels deures o tasques i un informe mensual o bimensual dels progressos.

 

Amb esforç i constància tard o d'hora arriba la recompensa!

 

TARIFES 2013 COACHING FOR STUDENTS

Preu per estudiant
 
1 hora
6 hores
12 hores
24 hores
 
50 €
300 €
290 €
600 €
570 €
1.200 €
1.100 €

 

Màxima flexibilitat. Possibilitat de realitzar sessions presencials i en línia. Girona i Barcelona.

 

CONDICIONS
Pagament de les sessions per avançat. Material inclòs en el preu. Cancel·lacions per escrit amb 24h d'antelació. Despeses de desplaçament per concretar.

 

 

COACHING FOR STUDENTS

CAT   |   CAST

 

Trabajo a partir de cuatro compromisos bilaterales: Presencia, Puntualidad, Preparación y Participación.

1.MÉTODO DE
    TRABAJO

    A partir del cuestionario específico “Análisis de las Necesidades” se detectan las carencias y se obtiene mucha información sobre la actitud del alumno ante las asignaturas.
     

2.PROGRAMA
    ESPECÍFICO

  Se construye a partir de las conclusiones del Análisis de Necesidades y/o las peticiones del estudiante.
     

3.TRES ÁREAS
    DE TRABAJO

 

TÉCNICAS DE ESTUDIO
EXPRESIÓN ESCRITA
ORTOGRAFÍA. DISOCIAR CASTELLANO y CATALÁN

     

4.METODOLOGÍA

  Se parte de los conocimientos del estudiante para avanzar hasta los objetivos del curso. Fomento la REFLEXIÓN y la AUTOCORRECCIÓN.
     

5.MATERIAL

  Creado específicamente para solventar problemas concretos. A menudo implican deducción de la norma.
     

6.INFORMES

  Los padres tienen siempre una copia por mail de la documentación del curso, de los deberes o tareas y un breve informe mensual o bimensual de los progresos.

 

¡Con esfuerzo y constancia tarde o temprano llega la recompensa!

 

TARIFAS 2013 COACHING FOR STUDENTS

Precio por estudiante
 
1 hora
6 horas
12 horas
24 horas
 
50 €
300 €
290 €
600 €
570 €
1.200 €
1.100 €

 

Máxima flexibilidad. Posibilidad de realizar sesiones presenciales y on-line. Girona y Barcelona.

 

CONDICIONES
El pago de las sesiones por adelantado. Material incluido en el precio. Cancelaciones por escrito con 24h. de antelación. Gastos desplazamiento a concretar.

 

   Tel.: (+34) 607 42 42 95              E-Mail: info@martamas.com         Skype Me!  Skype Me!
go top